Krajna

Pottery

autorská keramika
porcelán
malba kobaltem
výpaly dřevem
lektor

woodfire
porcelain
potter
bluepeinting

více informací

Krajna Pottery

Majka Krajná Krajna Pottery

autorská keramika
porcelán
malba kobaltem
výpaly dřevem
lektor

woodfire
porcelain
potter
bluepeinting

Co nabízím

autorská keramika . porcelán . malba kobaltem . výpaly dřevem
lektor
woodfire . porcelain . potter .
bluepeinting
výstavy Krajna Pottery

Výstavy

Tuto část připravuji